Septolete Ultra Aerozol do stosowania w jamie ustnej 30ml.

13,55

Opis

Nazwa: Septolete ultraPostać: aer.do st.w j.ustnejDawka: (1,5g+5mg)/mlOpakowanie: 30 ml (butelka)Skład:Każdy ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy i 5 mg chlorku cetylopirydyniowego.Jednorazowe naciśnięcie pompki rozpylającej powoduje rozpylenie 0,1 ml roztworu, zawierającego 0,15 mg chlorowodorku benzydaminy i 0,5 mg chlorku cetylopirydyniowego.Substancje pomocnicze:-etanol (96%): 26 mg/ml roztworuPełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:Septolete ultra aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej, jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i antyseptyczny w leczeniu podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł, zapaleniu gardła i krtani oraz przed i po ekstrakcji zębów.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienianą w punkcie 6.1.Dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie jest wskazana dla tej grupy wiekowejDziałania niepożądane:Częstości występowania określone są jako:-bardzo często (≥1/10),-często (≥1/100 do < 1/10),-niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100),-rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), -bardzo rzadko (< 1/10 000),-częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).RzadkoBardzo RzadkoCzęstość nieznanaZaburzenia układu immunologicznegoreakcje nadwrażliwościZaburzenia układu nerwowegopieczenie lub suchość w jamieustnej, niedoczulica jamy ustnejZaburzenia układu oddechowego, klatkipiersiowej i śródpiersiaskurcz oskrzeliZaburzenia żołądka ijelitpodrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, uczucie pieczenia jamy ustnejZaburzenia skóry ipokrzywka,tkanki podskórnejnadwrażliwość na światło Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, , Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309Interakcje:Septolete ultra nie należy stosować w tym samym czasie z innymi produktami antyseptycznymi.Dawkowanie: Dawkowanie Dorośli: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem jeden do dwóch razy . Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 2-5 razy na dobę.Dla optymalnego działania, nie zaleca się stosowania produktu bezpośrednio przed lub po umyciu zębów.Nie stosować produktu Septolete ultra przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni.Pacjenci w podeszłym wieku .Zalecane dawkowanie jest takie samo jak dla pacjentów dorosłych Dzieci w wieku powyżej 12 lat: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden do dwóch razy. Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 2-5 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden raz . Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 2-5 razy na dobę.Septolete ultra jest przeciwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podawania Przed pierwszym użyciem produktu Septolete ultra należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem kilka razy aż do uzyskania jednolitej mgiełkiJeśli produktu nie był używany przez dłuższy okres czasu, (co najmniej przez tydzień) należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden raz dla uzyskania jednolitej mgiełki.Przed użyciem należy zdjąć plastikową nakładkę.Otworzyć szeroko usta, nakierować aplikator w stronę gardła i nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem 1-2 razy. Podczas rozpylania leku należy wstrzymać oddech.Po każdym użyciu należy umieścić plastikową nakładkę na pompce rozpylającej.Jednorazowe naciśnięcie pompki rozpylającej powoduje uwolnienie 0,1 ml roztworu, zawierającego 0,15 mg chlorowodorku benzydaminy i 0,5 mg chlorku cetylopirydyniowegoŚrodki ostrożności:Septolete ultra nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.Zastosowanie preparatów do stosowania miejscowego, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu może prowadzić do podrażnienia, w przypadku których leczenie należy przerwać i zastosować odpowiednią terapię zastępczą.Septolete ultra nie może być stosowane w połączeniu ze związkami anionowymi, takimi jak te, które występują w pastach do zębów, w związku z czym nie zaleca się stosować produktu bezpośrednio przed lub po czyszczeniu zębów.Należy unikać bezpośredniego kontakt z Septolete ultra z oczami. Produktu nie należy wdychać.Produkt Septolete ultra zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.Prowadzenie pojazdów:Septolete ultra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Przedawkowanie Objawy Toksyczne objawy przedawkowania benzydamina to pobudzenie, drgawki, ataksja, pocenie się, dreszcze i wymioty. Ponieważ nie ma swoistego antidotum, leczenie ostrego zatrucia benzydamina jest czysto objawowe.Oznaki i objawy zatrucia w wyniku spożyciu znacznych ilości chlorku cetylopirydyniowego to nudności, wymioty, duszność, sinica, zamartwica, następujący paraliż mięśni oddechowych, depresja OUN, niedociśnienie i śpiączka. Dawka śmiertelna u ludzi to około 1-3 gramy.PostępowaniePonieważ brak jest swoistego antidotum, leczenie ciężkiego przedawkowania jest objawowe.Ciąża: Ciąża Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania benzydaminy u kobiet w okresie ciąży.Nie zaleca się stosowania produktu Septolete ultra w okresie ciąży Karmienie piersią Nie jest wiadomo czy chlorowodorek benzydaminy/metabolity są wydziałane do mleka matki. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków i (lub) niemowląt.Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać i (lub) wstrzymać podawanie produktu Septolete ultra, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla pacjentki.

Producent: Krka

xanaks, ismigen opinie, kremy avene, respironics philips, clodivac, pierwszy raz zapytaj, skurcze przed porodem, końcówki sonicare, mięśnie kegla jak ćwiczyć, sp nr 10 nysa
yyyyy