Utracić prawo jazdy można na określony okres czasu lub nawet dożywotnio. Z uwagi na zawiłość i mnogość przepisów dotyczących utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz możliwości odzyskania utraconego dokumentu warto wiedzieć w jaki sposób odzyskać prawo jazdy oraz jakie są różnice jeśli zostanie ono zabrane na okres do 1 roku oraz powyżej tego okresu.

Sytuacje w których można utracić prawo jazdy

Polskie przepisy prawne opisują dwie możliwości w jakich prawo jazdy może zostać zatrzymane kierowcy. Prawo jazdy utracić można na określony prawem czas, drugim przypadkiem jest orzeczenie sądu które postanawia o zakazie prowadzenia pojazdu. To policjant zatrzymuje prawo jazdy osobie która w jego opinii łamie przepisy prawa, jednak podejmowane przez niego czynności mają charakter wstępny. Właściwą decyzję w wyroku podejmuje sąd na podstawie skierowania sprawy do sądu przez policjanta dokonującego zatrzymania dokumentu. Istnieje kilka sytuacji w których prawo jazdy może zostać utracone przez kierowcę a do najczęściej występujących zaliczyć należy przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz sytuacja gdy zabrane prawo jazdy jest skutkiem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Zabrane prawo jazdy za przekroczenie prędkości

przekroczenie prędkościZabrane prawo jazdy za nadmierną prędkość powoduje jego utratę z reguły na okres 3 miesięcy. Taka sytuacja nie powoduje jego trwałej utraty oraz utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przez dany okres dana osoba nie może jednak prowadzić auta. Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy jeśli kierowca przekracza dopuszczalną prędkość co najmniej o 50km/h w obszarze zabudowanym.

Identyczną zasadę stosuje się w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez fotoradar oraz odcinkowy pomiar prędkości. W przypadku, gdy kierowca który utracił prawo jazdy trzykrotnie z tytułu przekroczenia prędkości, traci on uprawnienia do prowadzenia auta i jeśli chce prowadzić pojazdy mechaniczne musi od nowa zdać egzamin poprzedzony kursem.

Zabrane prawo jazdy za alkohol

zabrane prawo jazdy za alkoholZabrane prawo jazdy za alkohol może nastąpić na różny okres czasu w zależności od zawartości alkoholu we krwi kierowcy. W przypadku gdy zawartość ta znajduje się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila mamy miejsce w jazdą pod wpływem alkoholu. Stanowi to wykroczenie i w tym przypadku sąd może orzec o utracie prawa jazdy nawet do 3 lat. Jazda w stanie nietrzeźwości ma miejsce gdy kierowca prowadzi auto z zawartością powyżej pół promila alkoholu i jest kwalifikowana jako przestępstwo. W tym przypadku uprawienia można stracić nawet na okres do 15 lat, a minimalna granica wynosi 1 rok. Warto skorzystać z wirtualnego alkomatu online przed tym jak chcemy wsiąść do samochodu.

Inne przypadki zabranego prawa jazdy

Istnieje szereg innych sytuacji, gdy funkcjonariusze policji zabrali prawo jazdy wielu osobom. Zaliczyć do nich można jazdę pod wypływem innych środków odurzających (np. narkotyków), przekroczenie dopuszczalnej liczby pasażerów czy przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Zabrane prawo jazdy może zostać ustalone w wyroku sądowym za popełnienie przestępstwa w związku z ruchem drogowym oraz za ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Jak odzyskać zabrane prawo jazdy?

Po zabraniu dokumentu prawa jazdy należy bezwzględnie stosować się do zakazu prowadzenia pojazdów. Przepisy prawa różnicują postępowanie co do odzyskania prawa jazdy w zależności od tego na jak długi okres zostało zatrzymane.

Odzyskanie prawa jazdy zabranego na mniej niż 1 rok

Pierwszym krokiem do odzyskania prawa jazdy które zostało zabrane na okres krótszy od 1 roku jest przeczekanie wymaganego w orzeczeniu sądu okresu. Po upływie tego terminu należy dopełnić kilku formalności, z czego większość można wykonać bez wychodzenia z domu. Kierowca powinien rzetelnie czy posiadane przez niego badania lekarskie oraz ewentualnie psychologiczne są aktualne. W przypadku gdy utraciły swoją ważność przed złożeniem stosownych dokumentów badania należy wykonać ponownie. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o zwrot prawa jazdy oraz wniesienie opłaty za jego zwrot. Czynności te można dokonać elektronicznie lub osobiście w urzędzie. Po złożeniu wymaganych dokumentów urząd zwraca prawo jazdy które można odebrać osobiście. W przypadku odmowy zwrotu dokumentu przez urząd można złożyć odwołanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Zabrane prawo jazdy na dłużej niż rok – jak odzyskać?

W sytuacji gdy zostało zabrane prawo jazdy na okres dłuższy niż rok konieczne będzie powtórzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w szkole nauki jazdy, które musi zakończyć się pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego. Jeśli prawo jazdy zostało utracone w kilku kwalifikacjach, należy pamiętać, że egzamin ponownie należy zdać w każdej z tych kategorii. Zasady odzyskiwania uprawnień są takie same jak w przypadku osób które po raz pierwszy podchodzą do zdania egzaminu na prawo jazdy. Należy uzyskać stosowne skierowanie z ośrodka szkolenia kierowców, wykonać niezbędne badania lekarskie, przystąpić do kursu i egzaminu państwowego.

Jeśli kierowca utracił prawo jazdy na równy okres 1 roku (12 miesięcy) stosuje się zasady dla osób które utraciły prawo jazdy na okres krótszy niż rok. W tym przypadku nie ma konieczności zdawania egzaminu państwowego.

Co zrobić w sytuacji zgubienia prawa jazdy?

zgubione prawo jazdyZgubienie prawa jazdy wiąże się z wieloma komplikacjami oraz szeregiem formalności urzędowych które należy dopełnić. Pierwszą czynnością jaką należy podjąć jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w wydziale komunikacji o utracie prawa jazdy. Może zdarzyć się sytuacja, że prawo jazdy zostanie skradzione. W tym przypadku sprawę należy zgłosić na policję oraz zastrzec dokument w banku.  Zgubione prawo jazdy wiąże się z koniecznością wyrobienia jego wtórnika. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz oświadczenia o utracie prawa jazdy. Do urzędu należy dostarczyć ponadto takie dokumenty jak:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika,
  • fotografię
  • dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zgubienie prawa jazdy nie może skutkować odpowiedzialnością karną dla jego właściciela. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy można złożyć także drogą elektroniczną przez portal ePUAP. Na nowy dokument z reguły oczekuje się do 9 dni roboczych.